Nieuwste bericht

Welkom bij de Rötsjer Jonge

Zef L’ Ortye richtte in 1957 een Boerenbloaskapel op waarvan hij technisch, artistiek en muzikaal leider was. Zijn laatste optredens waren in de kerstnacht van 2001 en het opluisteren van de Stephanusmis op tweede kerstdag van dat zelfde jaar met zijn kerstgroep en zijn kapel. In de loop van de maand januari 2002 kwam hij te overlijden. Harry Steins werd toen muzikaal leider.

In 1964, naar aanleiding van een prijsvraag, werd de ” Boeren bloaskapel ” de ‘ Rötsjer Jonge’. De kapel nam diversemalen deel aan een concours of toernooi en sloot dit steeds af met een goed resultaat. Met een gehuurde volkswagenbusje moest mens en instrument vervoerd worden. Andere hoogtepunten waren de diverse optredens in tenten en zalen tijdens de kapellentreffen. Ook optredens in het buitenland Prümmern en Meeswijk bij Maasmechelen werden als zodanig ervaren en een enkeling hield er een buitenlandse jonge echtgenoot aan over.

Ook de wijnfeesten in Dernau die muzikaal opgeluisterd werden zijn mooie herinneringen.

Technisch leider en manager is thans Jan Heugen.